I kommunestyremøtet torsdag 23. mai 2013 sa 11 representanter JA mens 4 sa NEI til konsesjonssøknaden fra Austri Vind. Det var bare 4 fra Arbeiderpartiet som sa NEI og disse er Birgit Elgåen, Frank Foss, Kjell Erik Joten og Bjørn Arvid Foss. Daglig leder Ola Børke smilte fornøyd etter vedtaket, men sa likevel at han planla å anke til Olje- og enerigidepartmentet uansett utfall hos NVE.

Volbrenna, 26. mai 2013, Jan-Erik Gullheim, web-journalist