Kontakt Stall Rydland i tlf +47 482 50 413 ved Harry Bekkelund.
Stallen ligger ca 500 meter nordvest for Volbrenna.