Siste:
Styret i hytteforeningen skal drøfte dugnadsoppleget i møte den 21. mai. Som opplyst på årsmøtet 22. april skal det arrangeres tre dugnader i vår/sommer:
Rydding av kvist etter hogsten (alle rydder selv på "egen" tomt), rydding av veigrøftene og veikantene samt merking av sti rundt Vardfjellet.