Rørlegger - Engerdal Rør AS: 6245 8162,
                 e-post engerdalroras@bbnett.no