Østlendingen melder 3. februar 2011:

Fra sommeren 2012 kan man kjøre fra Engerdalstua til Sølenstua på fast dekke.

Med dette vedtaket etterkommer Statens Veivesen et lenge etterlengtet ønske fra mange veifarende, som kanskje har fått ødelagt både forstillinger og eksospotter langs denne veien.

Det nye dekket skal tåle ti-tonns biler og veibredden blir 6,5 meter.