Følgende undersider viser hvilken rasering som kan bli resultatet dersom vindmonsterne blir bygd ut, slik Austri Vind ønsker.