Brann og større ulykker: 110                                                            

  • Sørg for å varsle andre i huset.
  • Varsle brannvesenet på 110.
  • Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
  • Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.
  • Gi nøyaktig veianvisning - bruk nødplakaten

Politi og redningssentral: 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon på 112.

Ambulanse - medisinsk nødtelefon: 113

  • Tilkall hjelp på 113.                                                                
  • Sikre skadestedet og de skadede.
  • Gi livreddende førstehjelp.

Nettstedet www.kriseinfo.no

Lege  6245 8611  
Politi - nærmeste åpne kontor 02800
Prest 6245 8023
Veterinær  6245 9159
Drosje/taxi 6245 8022
Falk redning 02222
Viking redningstjeneste 06000
 
Eidsiva strømbrudd 6212 3000
Omsorgstjenester, hjemmebaserte 9414 4550
Engerdal kommune 6245 9600 (kontortid 0830 - 1530)
Vakttelefon vann og avløp 958 55 620 (hele døgnet)