Bilder fra Stall Rydland, Volbrenna

Stall Rydland ligger ca 500 meter nord for innkjøringen til Volbrenna Hyttegrend.