Nye forskrifter kan medføre at det blir montert røde, blinkende lys på toppen av vindmøller i Norge.