Det planlegges også vindmølleindustri andre steder i Hedmark Fylke, Norges eneste fylke uten en vindmølleplan......
Nå står Kongsvinger og Eidskog for tur.