Kst fylkesmann Sylvia Brustad, Engerdal kommunes gammelordfører Reidar Åsgård og Trysil kommunes ordfører Ole Martin Norderhaug setter ut lakseyngelen.

Fra dagens Østlendingen (24. juni 2012)
Lakseyngelen på plass

Nå er Vänern-laksen tilbake i Femundselva og Trysilelva. – Fantastisk, sier fylkesmann Sylvia Brustad. – Dette er et resultat av langsiktig jobbing og godt samarbeid.

Kraftutbygging

Allerede i 1906 ble de første kraftverkene på svensk side bygget. Det fantes laksetrapper fram til 1930-tallet, men etter særlig utbyggingen av den store Höljesdammen rundt 1938, var laksevandringen stanset, forteller Tore Qvenild, ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

– I en periode ble det faktisk også fraktet laks opp i elva med biler, forteller han.

Nå er det elleve kraftverk langs Klaraälven og Trysilelva, og hindringene er store.

Takket være samarbeid landene imellom rustes de gamle laksetrappene opp, og det legges planer for hvordan framtidas utfordringer skal løses. Prosjektet som i denne omgang går over tre år, har et budsjett på 30 millioner, av disse er 7 millioner fra Norge.

Vandring

Lakseyngelen som blir satt ut i Femundselva og Trysilelva i disse dager, er et par centimeter lang. Nå skal den livnære seg på fjørmygglarver og knottlarver, og fete seg opp til ca. 15 cm i løpet av to-tre år. Da er den smolt, som skal reise ned elva helt til Väneren. – Turen ned er like farefull som returen, forteller Qvenild. Turbinene i kraftverkene er

kanskje den største faren.

– Om ti år har vi forhåpentlig de første laksene tilbake, sier Reidar Åsgård, og er glad for at den store feilen som ble begått for hundre år siden, nå blir rettet opp.

Samarbeid

Sylvia Brustad framhever samarbeidet som ligger bak dagens gladsak.

– De som begynte utredningen av laksen, ble møtt med mye skepsis. Etter hvert har fagmiljøene fattet stor interesse for saken og mange ivrige forskere på begge sider av grensen har deltatt, forteller hun.

Trysil-ordfører Norderhaug deltar ivrig i utsettingen, og forteller at etter valget i 2007 ble det enighet om å satse på Vänernlaksen. Han kontaktet Fylkesmannen som igjen kontaktet daværende miljøvernminister Erik Solheim. Han fikk med svenske kolleger og i dag blir det jevnlig rapportert om prosjektet til Brussel og EU.

Brustad er glad for å se samarbeidet mellom kommunene, fagmiljøene og landene.

– Vi er ikke i mål, men dette er en milepæl, sier Fylkesmannen, og slipper 3.000 sprellende lakseyngel ut i elva.