Slik kan utsikten bli fra Volbrenna Hyttegrend der ca 50 vindmøller, som er ca 180 meter høye, vil ruve i terrenget.

Slik kan utsikten bli fra Volbrenna Hyttegrend der ca 50 vindmøller, som er ca 180 meter høye, vil ruve i terrenget.

Er denne utsikten verd å kjempe for?

Organisasjonen ble stiftet mandag 17. oktober 2011. Styret var representert ved Stein Aanderaa, som dog stilte som privatperson. 

La fjellet leve har sammenfallende interesser med de antatt fleste av medlemmene i Volbrenna Hytteforening når det gjelder den mulige vindmølleparken på Kvitvola.

Likeledes var medlem Jan-Erik Gullheim (Volbrenna 56/Gløtveien 5) med på møtet som privatperson og ble valgt inn i interimstyret.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden