Fra Hamar Arbeiderblad:  

Klimakamp på 

film

MER­KES GODT: Do­ku­men­tar­fil­men Windfall for­tel­ler om kon­se­kven­se­ne av å ha vind­kraft­verk i nær­mil­jø­et. FOTO: CAT HOLLOW FILMS/DOUB­LE WIDE ME­DIA

Klimakampen har funnet vegen inn i kinosalene. Et aktuelt tema er fordeler og ikke minst ulemper ved vindkraft.

WINDFALL: Den ame­ri­kan­ske do­ku­men­tar­fil­men Windfall vi­ser at det å ha vind­kraft­verk rett ved bo­lig­hus og går­der kan være svært så ube­ha­ge­lig. FOTO: CAT HOLLOW FILMS/DOUB­LE WIDE ME­DIA

|

Klimakampen har funnet vegen inn i kinosalene. Et aktuelt tema er fordeler og ikke minst ulemper ved vindkraft.
Ingen har glemt klimafilmen En ubehagelig sannhet med Al Gore, men klimakampen fortsetter for fullt på bredt lerret. Årets utgave av Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF), som avsluttes i dag, har et eget sideprogram kalt Klimafestivalen 2011.

En svært så interessant film på klimafestivalprogrammet, også sett med hedmarksøyne, er den amerikanske dokumentarfilmen Windfall, som handler om vindkraft-verk.
Senest i går skrev HA på nyhetsplass om Norges Bondelag, som har så stor tro på å bygge vindkraftverk at det er engasjert en egen prosjektleder for å bistå bønder, som vil satse på denne energiformen.
For tiden står dessuten selskapet For Better Days bak en stor annonsekampanje på tv for å promotere fornybar energi, vindkraft inkludert.
Tilbake til klimafilmprogrammet i Bergen. Windfall, regissert av Laura Israel, har sett på vindkraftutbyggingen med et kritisk blikk.
Filmen forteller om den lille byen Meredith i delstaten New York. Der blåser det så mye at flere av byens innbyggere ble tilbudt avtaler om oppføring av 120 meter høye vindmøller på sine tomter.
Flere skrev under i ønske om å bidra til utvikling av fornybar energi. I tillegg lokket pengene fra utbyggerne.
Alle var ikke like overbevist om at vindkraftturbiner rett ved bolighus og gårder ville være noen god idé, og når de høye vindmøllene var på plass, fikk mange overraskende plager.
Det er aldri stille i byen mer. Det kommer kontinuerlig støy fra vindturbinene. Det er også visuell støy, siden bladene på vindmøllene er i kontinuerlig bevegelse og skaper skygger som hele tiden beveger seg, i alle fall når det er vind og sol. Naturinngrepene er også langt større enn mange av innbyggerne forestilte seg.
Filmen forteller om et sted der idyllen er ødelagt og tidligere venner står mot hverandre. Windfall gir et innblikk i samspillet mellom store forretningsinteresser og offentlige støtteprogrammer, og den rokker ved forestillingen om at vindkraft er miljøvennlig i enhver sammenheng.
Filmen kommer trolig ikke på kino i Norge, den blir for tiden vist på festivaler, men etter hvert vil den kunne streames og kjøpes på dvd, opplyser produksjonsselskapet på sine nettsider.
En annen interessant dokumentarfilm på BIFF, som har klima som tema, var If a tree falls, som forteller historien om The Earth Liberation Front, og som reiser spørsmålet om hvor grensen går mellom aktivisme og terror.
Det gjøres ved å fortelle en historie der miljøaktivister braker sammen med skogbrukere og myndigheter.
Bakgrunnen er reelle hendelser der militante miljøaktivister i USA rundt tusenårsskiftet gikk til angrep på bedrifter de mente drev med miljøskadelig virksomhet. Aktivistene skadet ikke mennesker, men de brant ned flere bygninger i kampen mot det de mente var alvorlige naturovergrep. Myndighetene svarte med å klassifisere miljøaktivistene som terrorister og straffe dem deretter. Filmen er regissert av Marshall Curry og produsert av BBC, noe som borger for tv-visning etter hvert.
 

KLI­MA­FILM­FES­TI­VAL: Windfall ble vist i Ber­gen In­ter­na­sjo­na­le Film­fes­ti­vals kli­ma­pro­gram.


Se også:
Gjeve priser til flere dokumentarfilmer
(26.10.2011 kl. 07:36)

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden