Send høringsuttalelse:

Uttalelser må sendes NVE innen 20.03.2013.

Send uttalelse med nettskjema:    Bokmål    Nynorsk 

Uttalelser kan også sendes inn ved e-post til nve@nve.no eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Austri Kvitvola DA søker i medhold av energiloven om konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk med 20-50 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 110 MW. 

Alle filer til nedlasting

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden