NVE

Postboks 5091 Majorstua

0301 Oslo

Norge

Ang. Austri Kvitvola DA koncessionsansökan.

Vi har varit hytte-ägare i Volbrenna, Engerdal sedan slutet av 1960-talet och tillbringat mycken tid i denna storslagna och numera nära nog unika vildmarksmiljö. Så gott som varje påsk har vi varit i Engerdal och gått på tur över Kvitvola och andra fjällmassiv. Åtskilliga höstar har vi vandrat i orörd fjällnatur med storslagna färger. Vi har fiskat i bäckar och älvar och vi firat jul och nyår i ett bistert, men trivsamt klimat. Detta har vi även tänkt fortsätta med och njuta än mer av som pensionärer.

Vi har dessutom succesivt byggt ut och moderniserat vår lilla hytta så att vi som pensionärer skall kunna vistas där under allt längre perioder. Detta har vi gjort med hjälp av lokala hantverkare och leverantörer. Våra planer har varit att utvidga och förbättra hyttan för att även rymma barn och barnbarn.

Alla dessa planer hotas nu av en gigantisk vindkraftpark. Denna miljöförstörande anläggning skulle göra att vi kanske får omvärdera våra planer. Vem vi ha vindmöllor som ett panorama framför sin hytta som främsta blickfång? Skulle detta projekt bli verklighet kommer vi med all säkerhet att lämna Engerdal och söka någon mera ostörd plats. Värdet av våra investeringar i hyttan och upplevelser kommer att drastiskt sjunka, men detta är ju ”bara” personliga förluster.

Förlusten för Engerdals kommune är oändligt mycket större då ju kommunen skulle tappa all attraktionskraft och trovärdighet som turistkommun med vildmark som signum. Jag tror att politikerna grovt underskattar den negativa reaktion som en vindkraftpark skulle innebära och jag hoppas och vädjar till NVE att inte bevilja denna ansökan, som skulle sätta Engerdal och Hedmarks fylke i skamvrån.

För övrigt hänvisar jag till brev jag skrivit 2010-12-05 till Odförande i Engerdals kommune och 2011-11-17 till NVE med synpunkter och 2011-11-18 till NVE med begäran om konsekvensutredning. Konsekvensutredningen besvarar bara en liten del av mina frågor och i övrigt har mina brev lämnats obesvarade, varför de bifogas för ny läsning och förväntan om kommentarer.

Med bästa hälsningar

Nyhamnsläge 2013-01-20

Swen och Ingela Nilsson

Thin Jöns väg 13

263 76 Nyhamnsläge

Sverige

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden