Viktige avklaringer om høringsfristen og samråd med Austri Vind

Hei!

Vi viser til epost om forlenget høringsfrist på søknad om Kvitvola vindkraftverk. NVE har ikke mottatt en slik søknad, men har fått signaler om at den vil komme i høst en gang. Det er dermed ikke aktuelt med høring av søknaden i sommer.

med vennlig hilsen

Erlend Bjerkestrand

Førstekonsulent

Seksjon for energikonsesjon hos NVE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hei Tom og Leif i La fjellet leve!

Viser til brev om forlengelse av høringsfrist.

Det som nå vil foreligge er 1.utkast til konsekvensutredninger som skal presenteres på samråd i Engerdal 26.juni for kommentarer, innspill og diskusjon.

Endelig konsekvensutredning vil ligge vedlagt konsesjonssøknaden som vi forventer innsendt til NVE i september 2012. Det er fra tidspunktet søknad er innsendt at det vil løpe en høringsfrist på 3 måneder. Fristen for høring vil derfor bli nærmere juletider(nov/des 2012), og ikke i august.

Håper dette var klargjørende.
Håper videre at dere kan stille på samråd 26.juni (invitasjoner ble sendt ut i posten i går) og at dere ellers tar kontakt hvis dere har spørsmål om prosessen.

Med vennlig hilsen

Ola Børke | Daglig leder

Austri Vind DA

Tlf. 959 81 276 | E-post:  ola@austri.no

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden