Beboere føler seg lurt i Aremark og krever erstatning

De flyttet til kommunen da det ble lokket med uberørt natur og stillhet. Nå kan de få en hel vindmøllepark som nærmeste nabo.

Artikkelen er hentet fra www.nrk.no ved Pål Andersen - Publisert 27.02.2012 07:26.
Les hele artikkelen her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8012371 

Naboer til Vestfjella i Aremark frykter at verdien på boligene deres vil bli forringet dersom det blir bygget vindmøller i området.

Fladebyåsen boligfelt vil få Kjølen Vindmøllepark tett innpå dersom den bygges, og nå krever beboerne garantier mot økonomisk tap.

– Vi kommer til å få hele horisonten vår ødelagt visuelt av vindmøller. I tillegg er vi redde for støyen fra vindmøllene, særlig lavfrekvent støy. Forskerne strides om effekten av slik støy, og vi frykter at vi kan bli rammet av noe vi absolutt ikke ønsker, sier beboer Ann-Kristin Bønøgård.

Ønsker skriftlig garanti fra kommunen

15 naboer i boligfeltet har gått sammen om et brev til kommunen der de gir uttrykk for sin bekymring og spør om hvem som skal dekke tapene deres dersom vindmøllene viser seg å bli en belastning.

– Vi ønsker å få noen skriftlige garantier dersom vi opplever at støyen blir en plage og det fører til at boligene våre verdiforringes. Hvis det blir slik at vi ikke får solgt boligene eller de faller kraftig i salgsverdi, ønsker vi en skriftlig garanti fra kommunen eller utbygger slik at vi får dekket det økonomiske tapet vi får, sier Bønøgård.

Aremark kommune har lenge forsøkt å tiltrekke seg flere innbyggere, og noen av beboerne på Fladebyåsen lot seg lokke dit av markedsføring fra kommunen om uberørt natur og stillhet.

– Flere av de som har bygget her i den senere tid føler seg lurt hvis det blir vindmøllepark, forteller Bønøgård.

Les også:

Usikkert om beboerne kan få erstatning

Ordfører Geir Aarbu fra Senterpartiet er for å bygge vindmøller i Vestfjella, men sier at han foreløpig ikke vet om naboene kan få erstatning dersom vindmøllene skulle føre til at prisen på boligene deres går ned.

– På nåværende tidspunkt vet jeg ikke noe om det, men det er eventuelt opp til utbygger å utrede, og kommunens administrasjon, om det er muligheter for noe sånt, men jeg har foreløpig ikke noe kunnskap om det, sier han.

Aarbu sier han har forståelse for at beboere i Fladebypåsen er skuffet.

– Ja, jeg kan selvsagt forstå at de er skuffet. Og at de føler seg berørt, forstår jeg også, hvis det blir en vindpark. Det er jo ikke sikkert at den blir noe av. Men hvis det blir en vindpark, må vi se på hvordan vi kan ta hensyn til beboerne og hvordan vi legger til rette for eventuelt å flytte planområdet når vi skal behandle dette politisk, sier ordføreren.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden