Kan bli dramatisk for Volbrenna Hyttegrend

Visuell forurensing
Dagens samrådsmøte viste at Volbrenna hyttegrend kommer dårligst ut når det gjelder den visuelle forurensningen fra de planlagte vindmøllene på Kvitvola. Samtlige 50 vindmøller vil bli svært godt synlige fra Volbrenna. Fra Østfjellet vil man se ca 25 vindmøller. Den anslåtte høyden er nå oppjustert til 180 meter! (Oslo Plaza hotell er til sammenligning 117 meter og ruver i bylandskapet og dette betyr at vindmøllene vil synes over lange avstander)

Støy
Det ble fra SWECO påstått at støyen fra vindmøllene neppe vil være hørbare fra Volbrenna, dvs ikke overstige 45 desibel.

Her er linken til støysonekartet på www.austri.no: 
http://www.austri.no/wp-content/uploads/2012/03/St%C3%B8ysonekart-kvitvola_.pdf

Den foreløpige konsekvensutredningen fra Austri Vind
Austri Vind har betalt SWECO og Østlandsforskning mellom 1,5 og 2 millioner kroner for rapporten, som vil bli publisert om ca 14 dager. På dagens samrådsmøte ble noen hovedpunkter presentert.

Ikke kartlagt mulige kulturminner iht paragraf 9 på Kvitvola
Pr i dag er det ikke foretatt noen form for kartlegging av fangstgropene på Kvitvola. Dette er ett av de viktigste kravene til en konsekvensutredning. Dette må gjøres før snøen kommer. 

Samfunnsregnskap?
SWECO og Østlandsforskning hadde ikke fått som oppgave å lage et samfunnsregnskap for konsekvensene av et eventuelt vindkraftverk på Kvitvola. De hadde estimert inntektene til ca 5,5 millioner pr år, men hadde ingen konkrete tall på tap av arbeidsplasser innen reiseliv og forretninger som er avhengig av reiselivet og hyttebeboerne. Det er ting som tyder på at dette regnskapet går i minus for lokalsamfunnet.

Allerede i dag er det bedrifter som sliter tungt med lønnsomheten pga av planene om vindkraft. 

Hvem lager totalregnskapet eller samfunnsregnskapet?
Austri Vind har åpenbart ikke sett det som sin oppgave å lage et totalt samfunnsregnskap. Men, noen må gjøre dette slik at politikerne har noe å forholde seg til. Man sier aldri JA til en mulig investering før man også har sett nærmere på konsekvensene. Det har man ikke gjort her.

Den foreløpige rapporten viser klare svakhetstegn og man har ikke tatt hensyn til det totale bildet. SWECO og Østlandsforskning har muligens utført det som er bestilt fra Austri Vind, men resultatet ser ikke bra ut!

Sturle Lyberg, hytteeier i Østfjellet:
Dersom politikerne i Engerdal sier JA til Austri Vind er det det samme som å si NEI til den reiselivssatsingen som allerede er gjort. Det er ikke mulig å satse på Ole Brumm - dvs ri på begge hestene samtidig! 

Konklusjon:
Politikerne i Engerdal kommune trenger et helhetsbilde av den fremtidige utviklingen i kommunen dersom vindmølleplanene blir realisert. Den rapporten som snart kommer gir ikke dette helhetsbildet. Rapporten synes å være fragmentert, datagrunnlaget har dårlig kvalitet (det ble dokumentert i samrådsmøte at tallene bak hver nybygde hytte spriker med virkeligheten, og det finnes ingen sammenlignbare steder å foreta relevante sammenligninger med – dette gjelder både i Norge og i utlandet – da dette er det aller første snaufjellsområde som søkes utbygd med negative konsekvenser for reiselivet, som er basert på uberørt natur og naturopplevelser). 
Det er ingen hytteeiere eller turister som ønsker å besøke områder som ligner på det man har hjemme - det er jo hovedgrunnen til at man reiser bort.

For å skape et mulig helhetsbilde må det derfor lages et samfunnsregnskap. Kilder som står foreningen «La fjellet leve!» nær sier at et slikt regnskap snart kommer og da vil lokalbefolkningen og politikerne få et verktøy for å kunne gjøre seg opp en mening.  

Lage Trangsrud fra Arbeiderpartiet:
«AP vil ikke mene noe om dette før alle fakta er på bordet og vil lytte til alle involverte med positive ører. AP vil se totalt både på utbyggingsavtalen sett i relasjon til konsekvensutredningen - og et samfunnsregnskap, som også må lages før man har et totalt bilde»

Også ordfører Hyllvang støttet det Lage Trangsrud sa og opplyste videre at kommunen vil arrangere et folkemøte den 14. september. På det tidspunktet vil en utbyggingsavtale med Austri Vind kunne være klar.

Vidar Risbakken, styreleder i Solheim Hus og Tomter AS, kom med et råd til kommunen på tampen av møtet: 
Bli proaktive overfor Austri Vind og be om at det blir utredet andre alternativer enn Kvitvola!

Folkemøte 14. september
Engerdal kommune planlegger et folkemøte for å orientere om mulige konsekvenser av en massiv utbygging av Gråhøgda/Kvitvola. 

PS
Lys i mørket?
Dersom samfunnsregnskapet blir negativt og viser at en massiv vindmølleindustri på Gråhøgda/Kvitvola vil ødelegge lokale arbeidsplasser, kan man alltid stole på Arbeiderpartiet, som ikke ser det som sin oppgave å rasere arbeidsplasser.
 fra samråd 

Se dokumenter fra Samrådsmøte 3 ved Austri Vind: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xicmVubmF8Z3g6M2Y1NzUyM2UwNzZkZGEyZQ

Se dokumenter fra Samrådsmøte 3 ved Østlandsforskning:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xicmVubmF8Z3g6NGVlZTcyYjUzYmFlOTBjZA

Se dokumenter fra Samrådsmøte 3 ved SWECO:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xicmVubmF8Z3g6Njc4MDJjYTIzYjE2N2EwMQ 

Her er konsekvensrapporten fra SWECO:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xicmVubmF8Z3g6NTY0MmI0YThkOTY3N2RhZg

Her er vedlegget til konsekvensrapporten:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2b2xicmVubmF8Z3g6MjNmZDVjOTRiODZiNTkzNA

 

Hytteeiere i Engerdal Østfjell vil at kommunen skal gi opp planene om vindmøllepark.
Se TV innslaget på NRK Hedmark og Oppland.

Her er innslaget fra NRK Hedmark/Oppland i Østnytt 26.6.2012:
 http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/854843/

Volbrenna, 26. juni 2012 

Jan-Erik Gullheim 

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden