Sammen om vindkraft i Innlandet

Energiselskapene Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi signerer i dag en avtale om etablering av selskapet Austri Vind DA. Austri Vind DA skal arbeide med utvikling av vindkraftprosjekter i Hedmark og Oppland.

Hedmark og Oppland har rike energiressurser i form av vannkraft og bioenergi. Det ser ut til at distriktet i tillegg kan ha et stort potensial for utbygging av vindkraft, sier Ola Børke, forretningsutvikler i Eidsiva.

Han mener det er naturlig at de tre energiselskapene Eidsiva, Gudbrandsdal Energi og Stange Energi tar oppgaven med å utrede og eventuelt utnytte disse ressursene i samarbeid med kommunene og andre grunneiere.


Kartlegging av områder 

Det nye vindkraftselskapet jobber med å kartlegge mulige områder for bygging av vindmølleparker i Innlandet. – Det er spesielt høyereliggende skogs- og fjellområder i Hedmark som nå virker mest aktuelle for vindmølleparker. Det er også interessante områder på begge sider av Mjøsa og i Gudbrandsdalen. Vi er allerede i god dialog med grunneiere og kommuner, forteller Børke.

Produksjon av ny fornybar energi som vindkraft er et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens klimautfordringer.

- Ved å satse på vindkraft utnytter vi naturressursene i regionen, skaper verdier og arbeidsplasser som kommer Innlandet til gode, sier Børke.

Austri Vind DA eies med like deler av Eidsiva Vekst AS, Gudbrandsdal Energi AS og Stange Energi AS.

Kontaktpersoner Ola Børke, forretningsutvikler i Eidsiva, tlf. 959 81 276. Inge Møller, kommunikasjonssjef i Eidsiva, tlf. 911 17 424.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden