Det kan være grunn til å stille spørsmål om Engerdal kommune har oversett sentrale ting i den videre prosessen. Den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Herved ble forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling.

For å ivareta den innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt overfor forslag til reguleringsplaner, er det innført nye bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. 

Kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og statlige fagetater har innsigelses- og klagerett overfor forslag i konsesjonssøknadene. 

En innsigelse som ikke blir imøtekommet og trukket, fører til at saken etter behandling i NVE også skal behandles av Olje- og energidepartementet.

Det kan virke som Engerdal kommune bygger sitt vedtak på at de vil få en ny søknad om etablering av vindmøllepark. 

Som det fremgår over vil kommunen kun bli en høringsinstans med innsigelses- og klagerett når NVE starter sin konsesjonsbehandling.

En bør merke seg at AUSTRI VIND signaliserte at MELDING er planlagt sendt til NVE i februar 2011 (og ikke til Engerdal kommune)

Her er forøvrig en link til skrekk og advarsel om kommende tider på Kvitvola:

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden