Brann og større ulykker: 110                                                            

  • Sørg for å varsle andre i huset.
  • Varsle brannvesenet på 110.
  • Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse.
  • Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut.
  • Gi nøyaktig veianvisning - bruk nødplakaten

Politi og redningssentral: 112

Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring Politiets nødtelefon på 112.

Ambulanse - medisinsk nødtelefon: 113

  • Tilkall hjelp på 113.                                                                
  • Sikre skadestedet og de skadede.
  • Gi livreddende førstehjelp.

Nettstedet www.kriseinfo.no

Lege  6245 8611  

Politi - nærmeste åpne kontor 02800

Prest 6245 8023

Veterinær  6245 9159

Drosje/taxi 6245 8022

Falk redning 02222

Viking redningstjeneste 06000

Eidsiva strømbrudd 6212 3000

Omsorgstjenester, hjemmebaserte 9414 4550

Engerdal kommune 6245 9600 (kontortid 0830 - 1530)
Vakttelefon vann og avløp 958 55 620 (hele døgnet)

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden