Dugnad lørdag 9. oktober 2021

Hei, en liten påminnelse om vår dugnad førstkommende lørdag 09. oktober.

Det er foreløpig få som har sagt at de kommer, men det kan fort endres. Det har kommet inn ønsker, som styret behandlet og prioriterte forrige torsdag.
Hva vi får gjennomført avhenger selvsagt av hvor mange som møter opp, men vi håper å få gjort følgende.  

  • Bygge en ski- og sykkelklopp i veidelet ved den nye skogsveien og vår stamvei – øverst i Volskarvveien 
  • Merking av sti i overkant av hogstfelt ovenfor hyttefeltet. Runden går via sørøstre hjørnet av feltet opp veien mot Vardfjellet, men tar inn veistubben inn mot gamle tømmervelta, deretter følger en i overkant av hogstfeltet og tar seg ned og bort til utslåtten der det stod en gammel løe i gamle dager. Deretter følger den bare det gamle kutråkket til den møter skiløypa mot nordvest.  Det har kommet forslag om både sti på sommeren og skiløype på vinteren.  
  • Rydde kratt og trær rundt septik kum øverst i Volskarvveien 
  • Beise innramming på nedre vannpost 
  • Kantslå og rydde rundt gapahuk 
  • Beise de to sittegruppene hhv på veien til masta og den på toppen 

Mvh
Styret v/ Ole Erik

PS Oppmøte i krysset Volskarvveien – Kartveien ved vannposten.

Årsrapport for 2020

Årsrapport for 2020 samt styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2021 er godkjent av medlemmene. Se tilsendt protokoll.

Med bakgrunn i Covid-19 og koronaepidemien har styret kommet frem til at det heller ikke i år er mulig å gjennomføre et årsmøte for perioden 2020 med felles oppmøte i Engerdal.
Vi har trodd at vi kunne gjennomføre et elektronisk årsmøte, slik vi har varslet tidligere på epost og på våre sosiale fora. Det viser seg imidlertid ikke mulig, da leverandør av tjenesten ikke støtter å sende sms til Sverige og Danmark. Sms er en forutsetning for å kunne delta på det elektroniske møtet. Vi velger derfor – som i fjor - å sende ut på epost og brev med den samme informasjon som var tenkt sendt i innkallingen til årsmøtet som skulle vært avholdt påsken 2021

Vi ber derfor hver og en av dere lese gjennom dokumentet som de aller fleste av dere mottar på epost. For de som ikke har epost, så postlegges brevet lørdag 03.april.

Gi styret en tilbakemelding dersom du har kommentarer til innholdet.
Tilbakemelding kan sendes til revisor janerik.gullheim@gmail.com innen 25.04.2021.

Revisorene, Ingar Berg og Jan-Erik Gullheim, gjennomgår og lager en oppsummering av mottatte kommentarer.
Om vi ikke mottar noen tilbakemeldinger av vesentlig betydning for innhold og aktivitet anser vi årsberetning og regnskap for 2020 som godkjent, samt at valg og budsjett for 2021 som også er godkjent.

Med vennlig hilsen for styret, Ole Erik Dammen, styreleder

Revidert og publisert 4. august 2021
ved Jan-Erik Gullheim

En liten førjulshilsen fra styret

Hei, en liten førjulshilsen fra styret.

Vi har også kommende vinter avtale med Geir Stubsveen som entreprenør for snøbrøyting. Innholdet i avtalen er lik den avtalen som vi hadde vinteren 2019/2020. Styret oppfordrer hver hytteeier om å gå i dialog med Geir (telefon 0047 951 15 107) angående brøyting for å sikre den tjenesten hver enkelt ønsker – selvsagt innenfor avtalens rammer. Anbefaler at dere i det minste avtaler å ringe eller sende en sms senest på onsdag kveld om dere skal på hytta kommende helg.

Jeg har snakket med Geir i dag, og i henhold til avtalen så brøytes det inn til alle eiendommer som har innbetalt avgift (så å si alle) nå før jul og gjennom julen.

Styret ønsker med dette alle sammen en god jul og et godt nyttår

16. desember 2020
Mvh

Ole Erik

Årsmøtet må utsettes

Årsmøtet må utsettes

Informasjon angående årsmøte påsken 2020

Selv om det kanskje gir seg selv, så har styret vedtatt å utsette årets årsmøte som normalt avholdes langfredag. Vi har ikke fastsatt noen ny dato, da vi ønsker å se an utviklingen på coronaepidemien og myndighetenes anbefalinger.
Vi håper at vi kan få gjennomført årsmøtet senest i juni/juli. Vi kommer tilbake med informasjon og innkalling når situasjonen tillater det.

Styret ønsker alle sammen en god hjemmepåske.

Mvh på vegne av styret

Ole Erik

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden